Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Tag - may-cha-san-cong-nghiep-clepro


-7%

Máy chà sàn thảm công nghiệp Clepro CS17B

10.250.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

-11%

Máy chà sàn thảm công nghiệp Clepro CS17G

11.000.000 VNĐ12.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C43E

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C43B

42.150.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C45E

27.180.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C51B

53.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C51E

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

-9%

Máy chà sàn thảm công nghiệp Clepro CS17R

11.750.000 VNĐ12.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái ClePro C66B

135.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50E

31.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50B

41.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor