Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Xe đẩy vắt nước


Xe đẩy vắt cây lau nhà 1 ngăn CLEPRO

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy vắt cây lau nhà 2 ngăn CLEPRO

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe vắt nước 1 xô HC 08070

1.470.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe vắt nước 2 xô HC071

1.350.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe vắt nước 2 xô HC 087

1.932.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe ép nước cây lau nhà Hiclean HC092

1.290.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: