Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Phụ kiện máy chà sàn


PAD chà sàn

600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Miếng đánh sàn 3M 4100 Trắng 16in

800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Miếng đánh sàn 3M 4100 Đỏ 16inch

830.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Miếng đánh sàn 3M 7200 Đen 16inch

870.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Bàn chải chà sàn, thảm

700.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Mâm gắn PAD

700.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Lá gạt hút nước máy chà sàn liên hợp

2.730.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Bàn chải chà sàn liên hợp

3.150.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Motor hút chà sàn liên hợp

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Bộ lưỡi gạt cao su máy chà sàn E65

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Bộ lưỡi gạt cao su phía sau máy chà sàn E61

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Bộ lưỡi gạt cao su máy chà sàn E50

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Chổi phụ kiện máy chà sàn Eureka E65

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Chổi phụ kiện máy chà sàn Eureka E61

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Bộ lá gạt cao su máy chà sàn E36

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Chổi phụ kiện máy chà sàn Eureka E36

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Chổi chính máy quét rác đẩy tay Kobra

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Chổi bên máy quét rác đẩy tay Kobra

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Ắc quy máy chà sàn Trojan 12V-105AH 27TMX

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng