Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean


Máy chà sàn thảm công nghiệp Hiclean HC154

9.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC175B

10.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy đánh bóng sàn tạ HiClean HC88

15.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn tạ đánh bóng HiClean T100

22.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn nhà xưởng Hiclean HC185

13.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn tạ Hiclean HC17

10.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn thảm công nghiệp Hiclean HC 154A

10.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn thảm công nghiệp Hiclean HC175

10.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn thảm công nghiệp Hiclean HC 175A

10.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn thảm công nghiệp Hiclean HC522

9.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn thảm công nghiệp Hiclean HC 522A

10.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Mini Hiclean HC201

22.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Hiclean HC500

27.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Hiclean HC 460C

27.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Hiclean HC 460B

56.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp HiClean HC 530E

33.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Hiclean HC 500B

63.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Hiclean HC660BT

103.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Hiclean HC 2009

304.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor