Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy phun áp lực cao


Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C10

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

-12%

Máy Rửa Xe Lavor Ninja 120

2.200.000 VNĐ2.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy rửa áp lực cao nước nóng IPC PW-H10

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh LT 17MB

7.706.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC BENZ

39.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy phun áp lực Promac M20

9.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy phun áp lực Promac M16

8.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy phun rửa áp lực Lavor Vertigo 28

5.450.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy phun áp lực cao Promac 20M36

17.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy rửa xe Fasa Pop 120

1.700.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy xịt rửa Lavor Fast 120

1.580.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy phun rửa xe cao áp Lavor SPACE 150

2.450.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy phun áp lực Koisu LA-3013S4

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy phun áp lực cao Fasa Tribal 160 Plus

4.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-11%

Máy phun áp lực Lavor STM 150

3.200.000 VNĐ3.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước nóng IPC PW-H28

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C23

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C25

16.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-12%

Máy phun áp lực Lavor I Clean 160

4.200.000 VNĐ4.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước nóng IPC PW-H35

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa xe áp lực cao Fasa Pop EXTRA 135

2.220.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng