Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy chà sàn IPC - Ý


Máy chà sàn đơn IPC SD43

15.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp Lava 501B

95.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn liên hợp Lava 501C

75.850.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn liên hợp ngồi lại Klenco Lava 2060B

350.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn đơn IPC SD43 400

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn đơn IPC SD43 HD

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn đơn IPC SD43 HDM

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn đeo vai MotorScrubber MS2000 KIT

15.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT15 C35

32.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT30 B45

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT45 C50

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT40 B50

64.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT55 BT60

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT70 BT85

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT90 BT60

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT100 BT105

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn ngồi lái IPC CT110 BT 85

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng