Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy chà sàn công nghiệp IPC


Máy chà sàn đơn IPC SD17

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy chà sàn đơn IPC SD43 HD

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn đeo vai MotorScrubber MS2000 KIT

11.849.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT15 C35

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT30 B45

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT45 C50

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT40 B50

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT55 BT60

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT70 BT85

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT90 BT60

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn liên hợp IPC CT100 BT105

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn ngồi lái IPC CT110 BT85

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng