Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy hút bụi công nghiệp


Máy hút bụi khô Clepro CP101

2.790.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô Typhoon SM 120

4.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Camry BF 570

1.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi Hako Cleanserv VL1-30

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC15

2.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi khô không ồn IPC LEO - MAXI

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy hút bụi diệt khuẩn IPC Ecohospital

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy hút bụi công nghiệp Super Clean SC60

7.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy hút bụi khô Typhoon Easy

5.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Fasa WS20

2.990.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu ZD10-20L

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu ZD10 30L

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu ZD98-2B-70L

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu ZD98-3B-80L

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu 6601-B30-B (chuyện dụng cho gara oto)

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu 6605-B38-B (Chuyên dụng cho gara oto)

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi Hako Cleanserv VL2-70

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 20/US

3.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: Bảo hành motor 24 Tháng

Máy hút bụi khô ướt Camry BF 575

2.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô Typhoon 122

5.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Clepro S1/15

3.090.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng