Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy hút bụi công nghiệp


Máy hút bụi khô Clepro CP101

2.790.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô Typhoon SM 120

4.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi - nước công nghiệp Camry BF-570

1.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi Hako Cleanserv VL1-30

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô không ồn IPC LEO - MAXI

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy hút bụi diệt khuẩn IPC Ecohospital

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy hút bụi khô và ướt Sumika K20

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Sumika K50

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Super Clean SC60

7.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy hút bụi công nghiệp Supper Clean CH803J

6.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy hút bụi Typhoon 110

5.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Fasa GTX 32E

4.490.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy hút bụi khô ướt Fasa WS20

2.690.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC15

2.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi khô ướt IPC YESPLAY 515

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy hút bụi Hako Cleanserv VL2-70

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 20/US

3.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: Bảo hành motor 24 Tháng

Máy hút bụi - nước Camry BF-575

2.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô Typhoon 122

5.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi - nước Clepro S1/15

3.090.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi Hako CleanServ VL3-70

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng