Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Xe quét rác ClePro


Xe quét rác đẩy tay ClePro CW103/2

7.200.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe quét rác đẩy tay ClePro CW 760/1

8.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe quét rác đẩy tay ClePro CW-800/2

4.550.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: