Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy rửa hơi nước nóng


Máy làm sạch bằng hơi nước nóng Karcher SC2 Easyfix

3.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy làm sạch bằng hơi nước nóng Karcher SC3 Easyfix

4.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa hơi nước nóng IPC SG 30P

22.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa hơi nước nóng IPC SG45

39.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12

Máy rửa hơi nước nóng SG 50S 5010M

519.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12