Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy chà sàn liên hợp Kenper


Máy chà sàn liên hợp Kenper S520B Basic

58.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp Kenper HUSSAR 870B

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: Motor 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp Kenper HUSSAR 670B

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: Motor 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp Kenper HUSSAR 770B

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: Motor 24 tháng

Máy chà sàn ngồi lái Kenper RANGER 670B

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: Motor 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kenper RANGER 520B

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: Motor 24 tháng