Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy hút bụi khô ướt Koisu


Máy hút bụi khô ướt Koisu ZD10-20L

1.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu ZD10 30L

2.090.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu ZD98-2B-70L

4.350.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu ZD98-3B-80L

4.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu 6601-B30-B (chuyện dụng cho gara oto)

1.650.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Koisu 6605-B38-B (Chuyên dụng cho gara oto)

2.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng