Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Xe quét rác Fiorentini


Xe quét rác công nghiệp Fiorentini Mini Sweepers​

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác Fiorentini S 34

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác Fiorentini S48​

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác Fiorentini S 150

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng