Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Xe quét rác công nghiệp


Máy quét rác đẩy tay Eureka Picobello 101

10.949.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác công nghiệp Fiorentini Mini Sweepers​

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác đẩy tay IPC 510M

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy quét rác đẩy tay Hiclean HC 320

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Xe quét rác đẩy tay ClePro CW103/2

7.200.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe quét rác đẩy tay ClePro CW 760/1

8.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe quét rác đẩy tay ClePro CW-800/2

4.550.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe quét rác ngồi lái Kenper TORANDO T710BS

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: Motor 24 tháng

Máy quét rác ngồi lái Kenper TORANDO T710BD

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy quét rác đẩy tay IPC 464

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe quét rác đẩy tay Eureka Picobello 151

13.849.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác Fiorentini S 34

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác đẩy tay Hiclean HC 112

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy quét rác Fiorentini S48​

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác Kobra 550 EB

69.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác Hiclean HC 680

48.300.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác ngồi lái IPC 1050E

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe quét rác Fiorentini S 150

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác ngồi lái HiClean HC 580

230.000.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy quét rác ngồi lái Floor sweeper Rider 1201

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy quét rác ngồi lái Eureka Tigra

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: