Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy hút bụi khô ướt Clepro


Máy hút bụi khô Clepro CP101

2.790.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô ướt Clepro S1/15

3.090.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô ướt Clepro S1/30

3.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô ướt CleproX X1/40

2.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

-8%

Máy hút bụi khô ướt Clepro S2/60 (2 Motor)

5.500.000 VNĐ5.950.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

-11%

Máy hút bụi khô ướt Clepro S3/60 (3 motor)

5.900.000 VNĐ6.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô ướt CLepro P3/60 (3 motor)

5.850.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô ướt CleproX X2/70

3.980.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

-14%

Máy hút bụi khô ướt Clepro S3/80 (3 motor)

6.200.000 VNĐ7.200.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng