Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Xe đẩy hàng Prestar - Nhật Bản


Xe đẩy Prestar NG-407-8

16.250.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12

Xe đẩy hàng PresTar NF-327

14.150.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar PG-503

13.650.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar PF-305C-P

9.850.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy hàng PresTar NF-307

9.650.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar NG-403-8

9.650.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar PF-304C-P

8.650.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar PF-314C-P

8.350.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy hàng PresTar NG-401-8

8.250.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar NF-304

8.200.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar NG -402-8

7.950.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar NB-127

7.850.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar NF-314

7.650.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy hàng PresTar NG-401/6

7.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar PB-104C-P

6.950.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar PB-114C-P

6.850.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar NB - 105

6.650.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy hàng PresTar NB-107

6.250.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy Prestar NF-303

4.750.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe đẩy hàng, tiền Prestar NF-301

3.750.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng