Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy hút bụi khô ướt Hiclean


Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC15

2.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 20/US

3.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: Bảo hành motor 24 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 30

2.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 301

3.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 30T

4.250.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: Bảo hành motor 24 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 40CE

3.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC70

4.050.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC70A

3.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 70W

3.950.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC80

5.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 80A

6.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 802

5.200.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC90

4.750.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 902

5.950.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC 903

7.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC-220

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC300

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC400

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC-36J

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi 3 pha chuyên dụng HiClean HC40J

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy hút bụi chuyên dụng Hiclean HC P2200

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng