Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Phụ kiện máy hút bụi


Motor máy hút bụi

1.200.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Dụng cụ Hút Thảm

900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Mortor máy hút bụi Anex

1.250.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Túi lọc bụi có khung HC70/HC80

600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Túi lọc bụi có khung HC30/HC15

400.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Ống nối inox máy hút bụi

300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Bàn hút nước

300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Bàn hút bụi

300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Ống nhúng không có cọ nối

250.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Cọ nối ngoài

80.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Cọ nối trong

80.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Bộ phụ kiện đầy đủ máy hút bụi 30L,60L,80L

1.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Đầu chổi tròn 30,70,80,90L

80.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Đầu hút khe 30,70,80,90 L

80.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: