Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy chà sàn công nghiệp Camry


Máy chà sàn thảm Camry BF521

8.520.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sản thảm Camry BF522

8.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn tạ Camry BF523

10.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn thảm Supper Clean BD1A

10.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn công nghiệp Supper Clean BD1AE

10.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn thảm Supper Clean BD2A

11.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn tạ Karva KVG 17F

18.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn liên hợp Supper Clean K201

20.200.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn liên hợp mini Supper Clean T201

20.200.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn liên hợp Supper Clean SC2A

26.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn liên hợp Supper Clean SC50C

29.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy chà sàn liên hợp Supper Clean SC50D

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: