Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Xe quét rác Eureka


Máy quét rác đẩy tay Eureka Picobello 101

10.949.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác đẩy tay Eureka Picobello 151

13.849.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác Kobra 550 EB

69.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác ngồi lái Floor sweeper Rider 1201

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy quét rác ngồi lái Eureka Tigra

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành:

Máy quét rác ngồi lái XTREMA HDK

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác ngồi lái MAGNUM HDK

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng