Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Xe quét rác HiClean


Máy quét rác đẩy tay Hiclean HC 320

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy quét rác đẩy tay Hiclean HC 112

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy quét rác Hiclean HC 680

48.300.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác ngồi lái HiClean HC 580

230.000.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Xe quét rác ngồi lái Hiclean HC 1400

399.000.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành:

Xe quét rác công nghiệp Hiclean HC 1800

347.000.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác ngồi lái HiClean HC 1900

435.000.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác công nghiệp HiClean HC 2000

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng