Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy chà sàn Clean Maid - Italy


Máy lau sàn công nghiệp Cleanmaid T18S

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn công nghiệp Cleanmaid T96

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

New

Máy lau sàn công nghiệp Cleanmaid T154

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn công nghiệp CleanMaid T175

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau nhà công nghiệp CleanMaid T450

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy chà sàn liên hợp Kraffer GM 50E

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy chà sàn liên hợp Kraffer GM50B

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy lau sàn liên hợp CleanMaid TT50B

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn liên hợp CleanMaid TT50E

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn liên hợp CleanMaid TT70BT

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn ngồi lái CleanMaid TT MINI

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn liên hợp ngồi lái CleanMaid TTAC

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng