Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy chà sàn liên hợp Fasa


Máy chà sàn liên hợp FASA A1 36E

34.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp FASA A1 36B

47.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp FASA A5 EVO 50E

47.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp FASA A5 EVO 50B

69.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp FASA A9 66T

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp FASA A12 75BT

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FASA A12 RIDER

165.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FASA A13 R75UP

274.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 24 tháng

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FASA A18 R90

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 24 tháng