Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Xe Làm Vệ Sinh


Xe đẩy vắt cây lau nhà 1 ngăn CLEPRO

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy vắt cây lau nhà 2 ngăn CLEPRO

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe vắt nước 1 xô HC 08070

1.470.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe vắt nước 2 xô HC071

1.350.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe vắt nước 2 xô HC 087

1.932.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe đẩy dọn phòng CLEPRO CP 3/1

1.535.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

X-shape laundry cart. HC167

1.680.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Multi-Function Cleaning Cart HC 170A

3.150.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Multifunction service cart (L) HC159

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe ép nước cây lau nhà Hiclean HC092

1.290.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe đẩy phục vụ bàn HiClean HC161

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe đẩy phục vụ bàn HiClean HC167

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Xe thu gom đồ bẩn HiClean HC168

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: