Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy giặt thảm công nghiệp


Máy giặt ghế Sofa Clepro C1/18F (phun, hút)

19.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy giặt thảm phun hút Hiclean HC 3530W

7.850.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy giặt thảm phun hút Typhoon SE2

13.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Quạt thổi thảm ClePro CP 210

3.780.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Quạt thổi thảm Supper Clean SC900

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Quạt thổi thảm BF535

3.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy làm sạch bằng hơi nước nóng Karcher SC2 Easyfix

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy làm sạch bằng hơi nước nóng Karcher SC3 Easyfix

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi giặt thảm IPC Beta 200

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy giặt thảm phun hút Clepro C1/40

6.990.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy giặt thảm phun hút Hiclean HC 401

9.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy hút bụi giặt thảm IPC GS1/33 EXT

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy giặt thảm phun hút Hiclean HC 602

12.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy giặt thảm phun hút Clepro C2/60

10.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy rửa hơi nước nóng IPC SG 30P

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy giặt thảm Clepro CT3A

28.400.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy hút bụi giặt thảm IPC GS2/62 EXT

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa hơi nước nóng IPC SG45

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12

Máy giặt thảm nước nóng Clepro CT4A

31.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy giặt thảm liên hợp Hiclean HC 537

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy rửa hơi nước nóng SG 50S 5010M

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12