Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy chà sàn công nghiệp ClePro


-0%

Máy chà sàn thảm công nghiệp Clepro CS17B

10.300.000 VNĐ10.250.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

-11%

Máy chà sàn thảm công nghiệp Clepro CS17G

10.900.000 VNĐ12.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

-12%

Máy chà sàn thảm công nghiệp Clepro CS17R

11.300.000 VNĐ12.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn tạ Clepro CSW17G

12.700.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C35B (dùng ắc quy)

35.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C35E dùng điện

23.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

-10%

Máy chà sàn liên hợp Clepro C45E

26.800.000 VNĐ29.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50E

28.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50B

41.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái ClePro C66B

135.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor