Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy chà sàn ClePro - Italy


Máy chà sàn thảm công nghiệp Clepro CS17B

10.250.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn thảm công nghiệp Clepro CS17G

11.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn thảm công nghiệp Clepro CS17R

11.750.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn tạ Clepro CSW17G

11.780.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C45E

27.180.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C43B

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C43E

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50E

31.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50B

41.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C51E

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Clepro C51B

53.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái ClePro C66B

135.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor