Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Máy rửa áp lực cao Lavor


-12%

Máy Rửa Xe Lavor Ninja 120

2.200.000 VNĐ2.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy phun rửa áp lực Lavor Vertigo 28

5.450.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy xịt rửa Lavor Fast 120

1.580.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy phun rửa xe cao áp Lavor SPACE 150

2.450.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-11%

Máy phun áp lực Lavor STM 150

3.200.000 VNĐ3.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-12%

Máy phun áp lực Lavor I Clean 160

4.200.000 VNĐ4.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy phun áp lực Lavor Vertigo 22

4.450.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy phun áp lực Lavor I Clean 140

4.950.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-100%

Máy xịt rửa Lavor Vertigo 25

Vui lòng liên hệ6.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy phun áp lực LaVor Speed 20

7.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-14%

Máy phun áp lực Tormenta 28

12.500.000 VNĐ14.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-14%

Máy phun áp lực Arizona 1311LP Lavor

15.500.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy phun áp lực LaVor MICHIGAN 1211LP

21.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-7%

Máy phun áp lực LaVor MICHIGAN 2021 LP

38.900.000 VNĐ42.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng