Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Tag - may-cha-san-cong-nghiep


Máy chà sàn tạ Clepro CSW17G

12.700.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng Motor

Máy chà sàn liên hợp Eureka E61 ECO

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy chà sàn liên hợp Eureka E51

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy chà sàn liên hợp Eureka E81M

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy chà sàn liên hợp Eureka E46 B/C

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Eureka E65

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy đánh sàn Cleanserv SD43

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy chà sàn Hako Scrubsmaster B30

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn công nghiệp Cleanmaid T18S

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn công nghiệp Cleanmaid T96

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

New

Máy lau sàn công nghiệp Cleanmaid T154

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn công nghiệp CleanMaid T175

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau nhà công nghiệp CleanMaid T450

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn liên hợp CleanMaid TT50E

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn liên hợp CleanMaid TT50B

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn ngồi lái CleanMaid TT MINI

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy lau sàn liên hợp ngồi lái CleanMaid TTAC

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Motor chà máy chà sàn liên hợp

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Motor hút chà sàn liên hợp

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy đánh bóng sàn Camry BF527

12.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy chà sàn thảm Camry BF521

8.520.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng