Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Tag - may-hut-bui-cong-nghiep


Máy hút bụi Hako CleanServ VL3-70

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô Clepro CP101

2.790.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô ướt Clepro S1/15

3.090.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô ướt Clepro S1/30

3.300.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

-8%

Máy hút bụi khô ướt Clepro S2/60 (2 Motor)

5.500.000 VNĐ5.950.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

-11%

Máy hút bụi khô ướt Clepro S3/60 (3 motor)

5.900.000 VNĐ6.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô ướt CLepro P3/60 (3 motor)

5.850.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

-14%

Máy hút bụi khô ướt Clepro S3/80 (3 motor)

6.200.000 VNĐ7.200.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 tháng

Máy hút bụi khô ướt Typhoon SM 580

11.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Typhoon 678

16.200.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Typhoon 572

12.550.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Typhoon 463

11.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô Typhoon SM 120

4.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô Typhoon 122

5.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Camry BF 580

3.290.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Camry BF 585

4.290.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Camry BF 583A

6.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Camry BF 583

6.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Camry BF 570

1.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi khô ướt Camry BF 575

2.100.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy hút bụi Hako Cleanserv VL1-30

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng