Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Tag - may-phun-ap-luc-cao


Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C40

19.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C40

17.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C25

16.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C23

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C10

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

-7%

Máy phun áp lực LaVor MICHIGAN 2021 LP

38.900.000 VNĐ42.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy phun áp lực LaVor MICHIGAN 1211LP

21.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-14%

Máy phun áp lực Arizona 1311LP Lavor

15.500.000 VNĐ18.000.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

-14%

Máy phun áp lực Tormenta 28

12.500.000 VNĐ14.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy phun áp lực LaVor Speed 20

7.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-100%

Máy xịt rửa Lavor Vertigo 25

Vui lòng liên hệ6.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy phun áp lực Lavor I Clean 140

4.950.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy phun áp lực Lavor Vertigo 22

4.450.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-12%

Máy phun áp lực Lavor I Clean 160

4.200.000 VNĐ4.800.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-11%

Máy phun áp lực Lavor STM 150

3.200.000 VNĐ3.600.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-12%

Máy Rửa Xe Lavor Ninja 120

2.200.000 VNĐ2.500.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C50

37.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C80

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C70

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước lạnh IPC PW-C90

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy rửa áp lực cao nước nóng IPC PW-H50/4

72.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng