Công ty TNHH DLN Việt Nam    Hotline: 0967 995 775

Tag - xe-quet-rac


Máy quét rác ngồi lái MAGNUM HDK

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác ngồi lái XTREMA HDK

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác ngồi lái Eureka Tigra

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành:

Máy quét rác ngồi lái Floor sweeper Rider 1201

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành:

Máy quét rác Kobra 550 EB

69.900.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác đẩy tay Eureka Picobello 151

13.849.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác đẩy tay Eureka Picobello 101

10.949.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác công nghiệp HiClean HC 2000

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác ngồi lái Hiclean HC 1400

399.000.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành:

Xe quét rác ngồi lái HiClean HC 1900

435.000.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác ngồi lái HiClean HC 580

230.000.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy quét rác Hiclean HC 680

48.300.000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác Fiorentini S 150

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác Fiorentini S48​

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác Fiorentini S 34

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Xe quét rác công nghiệp Fiorentini Mini Sweepers​

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

Máy quét rác đẩy tay IPC 510M

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy quét rác đẩy tay IPC 464

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy quét rác ngồi lái IPC 1050E

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

Máy quét rác đẩy tay Hiclean HC 112

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng

Máy quét rác đẩy tay Hiclean HC 320

Vui lòng liên hệ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 18 Tháng